Oferta

Wykonujemy projekty w zakresie:

WENTYLACJI
     - wentylacja mechaniczna
     - wentylacja hybrydowa
     - odciągi miejscowe w obiektach przemysłowych

KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA
     - systemy VRV
     - instalacje wody lodowej

INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH
     - instalacje hydrantowe
     - instalacje tryskaczowe i zraszaczowe
     - instalacje oddymiające

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
     - tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe
     - ogrzewanie podłogowe
     - ogrzewanie powietrzne
     - węzły cieplne
     - ciepło technologiczne

PROJEKTY INSTALACJI WOD-KAN
     - instalacje wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
     - kanalizacja bytowa i technologiczna
     - kanalizacja deszczowa
     - przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Design by flankerds.com